Akuttmedisinkurs 1A

Velkommen til Akuttmedisinkurs termin 1A!

Kurset er ment å gi deg som medisinstudent basale kunnskaper og ferdigheter til å håndtere en akuttmedisinsk situasjon på en forsvarlig måte. Det er mange oppfatninger om hva «førstehjelp» er, og hvordan det skal utøves av helsepersonell og legfolk. Faglig tar dette kurset utgangspunkt i klinisk akuttmedisin slik det praktiseres av helsepersonell på anestesi- og intensivavdelinger i Norge. Faglige og praktiske anbefalinger som gis er basert på egen klinisk erfaring, internasjonale guidelines og relevant akuttmedisinsk forskning.

Denne nettsiden har som formål å være utgangspunkt for nødvendige forberedelse for opplæringen (e-læring).

Kurset består av:

  • Forhåndslesning
  • Instruksjonsvideoer
  • Forelesninger
  • Team based learning (TBL)
  • Trening på kasuistikker og ferdigheter i grupper
  • Ringløype

 

Timeplan for kurset:

 

Før kurset bør du ha gjennomgått følgende oppgaver:

 

Oppgave 1 – Les forhåndslesningen! (viktigst, er sendt ut på e-post)

Kompendie bilde til nettside

Oppgave 2 – Se video om vurdering av luftvei (A-vurdering)

 

Oppgave 3 – Se video om vurdering av respirasjon (B-vurdering)

 

Oppgave 4 – Se video om vurdering av sirkulasjon (C-vurdering)

 

Oppgave 5 – Se video om vurdering av våkenhet ved AVPU skalaen (D-vurdering)

 

Oppgave 6 – Se video om ventilasjon med maske/bag