NEWS opplæring

Bakgrunn

Hovedledelsen på St.Olavs Hospital besluttet 5.oktober 2015 at National Early Warning Score (NEWS) skal være standard måte vitalparametere dokumenteres og registreres på alle sengeposter på sykehuset. Opplæring skal gjøres innenfor den enkelte klinikk, koordinert av en egen prosjektgruppe.

Denne nettsiden har som formål å være utgangspunkt for nødvendige forberedelse for opplæringen (e-læring).

Felles for opplæring av instruktører og utøvere vil være:

  • Forhåndslesning
  • E-læring
  • Forelesning / gjennomgang av konseptet og dokumentasjon ved kursstart
  • Trening på kasuistikker i grupper på kursdagen

 


Opplæringsprogram på nett (e-læring)

Som ledd i forberedelsene til kursdagen bør du gjennomgå arbeidsoppgavene 1-4 nedenfor:

 

Oppgave 1 –  Les forhåndslesningen som beskriver NEWS-systemet (dokumentet kan fås på forespørsel)

 

Oppgave 2 – Gjør deg kjent med NEWS-skjemaet (http://bit.ly/2cF7EvS)

 

Oppgave 3 – Se video som beskriver hvordan NEWS-scoring gjøres og skjema fylles ut (http://bit.ly/2a3Okbj):

 

Oppgave 4 – Se video som illustrerer kommunikasjon ved hjelp av ISBAR-prinsippet (http://bit.ly/2aaYvNU):

 

Trening på kasuistikker i grupper på kursdagen

Kursdagen vil arrangeres over 4 timer, enten formiddag eller ettermiddag. Timplan for kurset fremgår av figuren (formiddag vist):

Timeplan utøverkurs per 180716


Valgfritt fordypningsstoff

  1. National Health Services (NHS) sin nettside om NEWS: http://bit.ly/1T1CrBL
  2. Hoveddokumentet fra NHS som beskriver utvikling av NEWS og rasjonale for  de ulike parameterene i detalj: http://bit.ly/29Pjn7G
  3. E-læring utviklet av NHS (engelsk): https://tfinews.ocbmedia.com/
  4. Youtube-video. Beskrivelse av NEWS-skjemaet, tolkning av verdier og ISBAR (engelsk): http://bit.ly/29HfQNz

 


Hva er NEWS?

Pasienter som legges inn i sykehus vil være påvirket av sykdom eller skade i ulik grad, og derfor ha ulike behov for akuttbehandling og overvåkning. Målet med sykehusbehandling er om mulig å få pasienten i en bedre tilstand enn ved innleggelse. Imidlertid vil pasienter kunne få en forverring av sin tilstand under sykehusoppholdet og dersom pasienten ligger på en sengepost er det spesielt viktig at dette fanges opp ettersom sengepostpasienter i mindre grad overvåkes. Studier har vist at akutte forverringer av pasienters tilstand på sengepost ofte er forutgått av endringer i vitalparametere de siste 24 timer før pasienten får hjertestans eller blir så syk at vedkommende må overføres til en intensivavdeling.[1,2] De vanligste endringene observert er endringer i respirasjonsarbeid, blodtrykk, oksygenmetning og våkenhet, og studier har vist at slike endringer enten overses eller oppdages sent i forløpet.[3-5] NEWS er utarbeidet av National Health Services (NHS) i Storbritannia og scores av sykepleiere på sengepost på nærmere spesifiserte intervall.[6] De ulike vitalparameterene scores etter denne tabellen:

NEWS tabell norsk_kort utgave

NEWS-systemet gir anbefalinger for hvor ofte en pasient skal scores basert på aktuell score, samt vurderingsgrad av lege:

Score 0: Gjør scoring hver 12.time – ingen legekontakt nødvendig

Score 1-4: Gjør scoring hver 4.-6.time – sykepleier vurderer individuelt ift. lege

Score 5-6, eller scoring av 3 på en parameter: Score minst en gang i timen – lege må tilse eller vurdere pasienten på annen måte.

Score 7 eller høyere: Pasienten skal snarest vurderes av lege og vurderes overflyttet til en overvåkningsavdeling dersom det ellers er indikasjon for dette i forhold til valgt behandlingsnivå på pasienten.

 


Referanser

[1] Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent inhospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22:244-7.

[2] Kause J, Smith G, Prytherch D, Parr M, Flabouris A, Hillman K. A comparison of antecedents to cardiac arrests, deaths and emergency intensive care admissions in Australia and New Zealand, and the United Kingdom–the ACADEMIA study. Resuscitation. 2004;62:275-82.

[3] McQuillan P, Pilkington S, Allan A, Taylor B, Short A, Morgan G, et al. Confidential inquiry into quality of care before admission to intensive care. Bmj. 1998;316:1853-8.

[4] Goldhill DR, White SA, Sumner A. Physiological values and procedures in the 24 h before ICU admission from the ward. Anaesthesia. 1999;54:529-34.

[5] Hillman KM, Bristow PJ, Chey T, Daffurn K, Jacques T, Norman SL, et al. Duration of life-threatening antecedents prior to intensive care admission. Intensive Care Medicine. 2002;28:1629-34.

[6] Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the assessment of acuteillness severity in the NHS. Report of a working party. https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/national-early-warning-score-standardising-assessment-acute-illness-severity-nhs.pdf. In: London: RCP, editor.2012.