Om meg

cropped-SouthParkAvatar_frakk1.jpg

Jeg er lege, spesialist i anestesiologi og har doktorgrad (ph.d.) i klinisk medisin på temaet hjertestans.

Til daglig jobber jeg på St.Olavs Hospital HF i Trondheim som overlege på Anestesiavdelingen og som lege på Sea King redningshelikopter (330-skvadronen Ørland).

Jeg er også styreleder i Norsk Resuscitasjonsråd, et fagråd under Den Norske Legeforening som utarbeider norske retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne (www.nrr.org).

Som anestesilege er det to ting jeg er ekspert på: holde folk i live og redusere smerte/lidelse. Begge deler kombineres når pasienter får narkose eller annen type bedøvelse for å motta et kirurgiske inngrep. Tilsvarende er denne kunnskapen viktig når pasienter må behandles på en intensivavdeling grunnet akutt kritisk sykdom eller skade, ofte i form av respiratorbehandling og andre avanserte tiltak. Som anestesilege gjør jeg alt det som må til for å holde pasienter i live frem til operasjonsstuen, gjennom kirurgien og gjennom intensivbehandling.

Målet med denne nettsiden er å gi DEG mer kunnskap om anestesi, intensiv- og akuttmedisin.

 

Disclaimer:

Medisinsk kunnskap formidlet via denne nettsiden oppretter på ingen måte et lege-pasient forhold mellom TN og leseren, eller pasienter leseren kommer i kontakt med. Det vil ikke være mulig å dekke alle forbehold og kompliserende forhold som gjelder ved en gitt klinisk tilstand hos en gitt pasient når man formidler medisinskfaglig kunnskap. Medisinske vurderinger som gjøres av den enkelte helsepersonell leseren vil møte, vil kunne måtte gjøres forskjellig fra det som formidles på denne nettsiden. TN står inne for alle medisinskfaglige vurderinger som formidles, men det enkelte helsepersonell må selv vurdere om vurderingene er overførbare til den enkelte pasient han eller hun møter i sin praksis.